فرم ارسال اثر به دومین جشنواره تخصصی رادیو تئاتر موج

 
  • (نمایشنامه هایی که در بخش مسابقه رادیو تئاتر شرکت داده شده اند در صورت تمایل می توانند به صورت مجزا در این بخش نیز شرکت نمایند.)
 

اطلاعات شخصی

 

اطلاعات اثر

 

ارسال فایل ها

  • شرکت کنندگان موظفند حداقل متن یا فایل صوتی خود را وارد نمایند . بدیهی است اولویت با آثاری است که هر دو مورد را ارسال نمایند .
 

Verification